Kjøpsbetingelser

KJØPSBETINGELSER

BASOL NORGE AS

Epost: post@basol.no

Telefon: 38046404

Adresse: Skibåsen 40, 4636 Kristiansand

Organisasjonsnummer: 968 218 476 MVA Foretaksregisteret

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Vi leverer kun til bedrifter på fastlands Norge. For å kunne handle på www.basol.no må du ha fylt 18 år. Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra Basol Norge AS på basol.no.

Din bestilling

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg på e-postadressen du har oppgitt. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Om Basol Norge AS ikke aksepterer din bestilling kommer du til å bli notifisert på e-post direkte fra Basol Norge AS. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Dersom du har bestilt mer enn ett produkt kan det hende at du får produktene i separate forsendelser.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Basol Norge AS sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Basol Norge AS ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Vi har mulighet til å gjøre endringer frem til varen sendes fra vårt lager. Dersom varen er sendt fra vårt lager må du benytte angreretten din.

Falske bestillinger og forsøk på svindel vil alltid bli politianmeldt. Det er ikke tillatt å bestille i andres navn, med mindre dette på forhånd er klarert med mottaker. I tilfelle hvor mottaker ikke kjenner til bestillingen vil dette bli sett på som forsøk på svindel, og blir dermed politianmeldt.

Sikkerhet

Basol Norge AS tilbyr kun sikre betalingsløsninger fra anerkjente betalingstilbydere. Ønsker du å vite hvilke personopplysninger vi registrerer, kan du lese om dette under «PERSONVERN«. Har du andre spørsmål angående sikkerhet, kan du ta kontakt på post@basol.no.

Betaling

Alle priser er ekskludert merverdiavgift, evt. avgifter, porto, frakt m.m. Alle priser er i norske kroner eks mva.

Rabattkode

Dersom du har en rabattkode du ønsker å benytte på Basol Norge AS, må koden tilføyes og aktiveres i din «handlevogn». Dersom ikke annet er opplyst, dekker rabattkoden kun prisen på varen du bestiller, ikke øvrige gebyrer. Dersom du har glemt å legge inn din rabattkode før betaling, kan vi dessverre ikke endre dette i etterkant.

Oppretting og oppdatering av kundekonto

For å opprette kundekonto hos Basol Norge AS, klikker du på «min konto» og «opprett ny konto». Fyll ut kontaktinformasjon og velg et passord og klikk «send». du vil motta en bekreftelse på opprettelsen per e-post.

Bedriftskunder blir kjøpsbetingelser regulert etter inngått avtale.

Leveringsbetingelser og risiko

Basol Norge AS står ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i levering av din vare, som skyldes feil eller forsinkelser hos fraktleverandør. Alle leveringsfrister er veiledende, og avvik kan forekomme. dersom din sending blir forsinket, eller borte vil vi gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg slik at den kan mottas så raskt som mulig.

Dersom du ikke har mottatt din bestilling innen 14 virkedager etter at den er bestilt ber vi deg ta kontakt på post@basol.no. Dersom du mot formodning ikke skulle motta dine varer, får du selvsagt refundert det du har betalt.

En vares risiko overgår til kjøper når angreretten (14 dager etter mottagelse av varen) er utløpt. Er varen blitt skadet etter at kjøperen har fått den, gjelder fortsatt angreretten, med mindre skaden skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kundens side.

Vi anbefaler at du velger å beholde originalemballasjen, da varen bør leveres i originalemballasjen for at vi skal kunne bekrefte opphavet.

Retur & reklamasjon

NB Angrefristloven gjelder kun for forbrukere (privatpersoner).

Reklamasjon

Reklamasjonsregler:

Du må reklamere innen rimelig tid dersom du oppdager feil eller mangler ved varen. Ta kontakt på e-post eller telefon, vis til ditt ordrenummer og beskriv feilen eller mangelen. Vi vil evaluere om feilen eller mangelen, går under definisjonen reklamasjon i tråd med kjøpsloven og rettspraksis.

Reklamasjon – forbrukerloven av 2002. Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jf. kjl. §§30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides rekamasjonsfristen til fem år. Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.

Kilde: Forbrukerombudet

Ordre

For å se ventende og/eller tidligere gjennomførte ordre, logger du inn på «min konto». Her vil du finne en oversikt over ventende og tidligere ordre. På «min konto» kan du også redigere og oppdatere kontaktinformasjon som navn, adresse og lignende.

Ekstraordinære forhold

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Part i saken er Selger, dvs Basol Norge AS. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.