Basol Norge er leverandør til følgende bransjer (ikke begrenset til); anlegg, bil, landbruk, mekanisk, miljøberedskap / forurensning, næringsmiddel, oppdrett sjøfart, skogsdrift, trykkeri, VVS. 

Basol Noge er en av de største autoriserte Shell-forhandlerne i Norge og har et betydelig lager av Shell-produkter tilgjengelig fra vårt anlegg i Skibåsen, Kristiansand. Rune Wike fra Univar (leverandør av Shell smøremidler i Norden) uttaler: ”Vi i Univar / Shell er svært miljøbevisste, og vi er glade for Basol Norges ansvarsfulle tilnærming til industrien. Når vi jobber med smøreoljer er det viktig at vi er vårt ansvar bevisst”, sier han.

Mijlofyrtarn

I samarbeid med vår søsterbedrift SafeClean AS har vi et godt utviklet og velfungerende HMS-system som ivaretar de høyeste standarder for håndtering og oppbevaring av kjemikalier og smøremidler. Basol Norge er også nylig blitt Miljøfyrtårn sertifisert,  Vi etterfølger strenge retningslinjer for på alle vis bidra til at miljøet ivaretas på best mulig måte. 

Hovedlogo

Safeclean AS hovedprodukt er automatisk rengjøring og avfallshåndtering til olje- og gass-sektoren og landbasert industri. Gjennom vår egenutviklede metode for kildesortering ivaretar vi kundens HMS- og miljøkrav. Vi begrenser på den måten kundens utslipp av farlige komponenter og reduserer behovet for deponering. Selskapet er lokalisert i Høyanger og Kristiansand, og det planlegges etablering i Sløvåg i løpet av 2017. Safeclean AS administrerer og eier 100 % av Industrial Chemicals AS som utvikler, fremstiller og leverer kjemikalier til bruk i prosess for kjemisk rensing. Videre eier Safeclean AS 20% av Sunnfjord Maritime Consortium AS som holder til på Lutelandet i Korssund.  Nettside: http://www.safeclean.no

I tillegg til å være en produkt- og utstyrsleverandør tilbyr vi vår ekspertise til industrien. Vi foretar miljøgjennomgang, holder kurs i smøremidler og utarbeider vaske- og renholdsplaner for å nevne noe. Dette utføres av eget personell og / eller i samarbeid med våre anerkjente leverandører.

For ytterligere informasjon kontakt oss på post@basol.no.

Vi takker for interessen for Basol, og ser frem til en hyggelig handel!

Vi leverer over hele landet!